ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ » ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣΚΟΛΙΩΣΗ

Η παραμορφωτική κάμψη της σπονδυλικής στήλης προς τα πλάγια δεξιά ή αριστερά ονομάζεται σκολίωση. Είναι δηλαδή, η τρισδιάστατη παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης που εξελίσσεται κατά την σκελετική ανάπτυξη του παιδιού με διάφορες μορφές. Σε επιβαρυμένες περιπτώσεις χρειάζεται η τοποθέτηση κηδεμόνων Σ.Σ. Όταν η παραμόρφωση φτάνει τις 14 μοίρες και σε πολύ σοβαρές σκολιώσεις (55+ μοίρες) , απαιτείται χειρουργική θεραπεία.

Ιδιοπαθής σκολίωση ονομάζεται η πάθηση της σπονδυλικής στήλης, κατά την οποία υπάρχει παρέκκλιση από τη μέση γραμμή και παραμόρφωσή της σε τρία επίπεδα (πλάγιο, προσθιοπίσθιο και στροφικό.)

Τι προκαλεί τη σκολίωση;

Μόνο το 15% των σκολιώσεων μπορεί να αποδοθεί σε συγκεκριμένα αίτια. Οι περισσότερες σκολιώσεις, δεν έχουν καμία γνωστή αιτία και καλούνται ιδιοπαθείς.

Μερικές σκολιώσεις οφείλονται σε ανώμαλη ανάπτυξη κατά την εμβρυϊκή περίοδο, του σπονδυλικού άξονα και καλούνται ‘συγγενείς σκολιώσεις’ ενώ άλλες, είναι το αποτέλεσμα ενός ατυχήματος ή συστηματικής νόσου.