ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ » ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ

Η αλματώδης αύξηση της συμμετοχής του πληθυσμού σε αθλητικές δραστηριότητες οδήγησε και στην αύξηση των αθλητικών κακώσεων. Οι συνδεσμικές κακώσεις της ποδοκνημικής αποτελούν την συχνότερη συνδεσμική κάκωση των αθλητών – αθλουμένων.


Οι συνδεσμικές κακώσεις της ποδοκνημικής αφορούν είτε την έξω πλευρά είτε την έσω πλευρά.

Η έξω πλευρά της ποδοκνημικής τραυματίζεται με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα απ' ότι η έσω πλευρά 15%.