ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ » ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ » ΈρευναΈρευνα

"Τα αποτελέσματα της θεραπευτικής μεθόδου Bowtech σε ασθενείς με παθήσεις της οσφυοπυελικής περιοχής."
Από το 2002 ως το 2006, ο Αναστάσιος Τερζόπουλος διεξήγε κλινική έρευνα όσον αφορά τα αποτελέσματα της θεραπευτικής μεθόδου Bowtech σε παθήσεις της οσφυοπυελικής περιοχής (μέση-λεκάνη). Το δείγμα περιλάμβανε 70 ασθενείς -από 10 έως 86 ετών- από 4 ελληνικές πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Χίο. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν τα ακόλουθα:

  • 87% από τους  ασθενείς  που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν μεγάλη βελτίωση ή πλήρη αποκατάσταση. Δηλαδή 61 στους 70.
  • 80% (49 ασθενείς) των ασθενών που είχαν επιτυχή έκβαση, είχαν πλήρη αποκατάσταση (ήταν ασυμπτωματικοί) ενώ το 20% (12 ασθενείς) είχε βελτίωση πάνω από 50% (παρέμειναν κάποιες ενοχλήσεις ή δυσκαμψία).
  • Οι ασθενείς που είχαν επιτυχή αποκατάσταση χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 6,5 θεραπείες για το αποτέλεσμα, ενώ το εύρος των θεραπειών κυμάνθηκε από 1-10.
  • Το 72% των ασθενών είχε υποχώρηση των πόνων και βελτίωση στην κινητικότητα της πάσχουσας περιοχής από την πρώτη κιόλας συνεδρία.
  •  Έγινε τουλάχιστον μία φορά follow up στο 43% (26 από τους 61) των ασθενών, που είχε επιτυχία το θεραπευτικό τους πρόγραμμα.
  • Από αυτούς το 81% (21 ασθενείς) ήταν ασυμπτωματικοί. Δεν είχαν ενοχλήσεις, πρωινή δυσκαμψία, καθώς δεν παρουσιάζονταν ενοχλήσεις στις καθημερινές τους δραστηριότητες, όπως εργασία, οικιακές ασχολίες. Ακόμα και σε συνθήκες κούρασης ή πίεσης το 19% (5 ασθενείς) επέστρεψαν με μικροπροβλήματα, όπως μικροενοχλήσεις στην μέση, ήπια πρωινή δυσκαμψία και ενοχλήσεις μετά από κόπωση.
  • Ενώ παρατηρήθηκε πως όσοι ασθενείς ακολούθησαν το πρόγραμμα συντήρησης -που συνίσταται σε μία συνεδρία Βowtech ανά 3 μήνες- ήταν όλοι ασυμπτωματικοί στους επανελέγχους.